خدمات کمک رسانی در سفر

 1. هزینه پزشکی و بستری در بیمارستان در خارج از کشور
 2. جابجایی یا بازگرداندن بیمه شده به کشور محل اقامت در طول مدت سفر در اثر بروز بیماری یا حادثه
 3. پرداخت هزینه فوریت های دندانپزشکی
 4. بازگرداندن جسد متوفی
 5. بازگشت اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه شده به کشور محل اقامت
 6. سفر اضطراری یکی از اعضای بلافصل خانواده
 7. مساعدت  حقوقی
 8. فقدان گذرنامه
 9. بازگردادن کودکانی که بی سرپرست مانده اند
 10. ارسال پیام ها و اطلاعات مراجع درمانی در مواقع اضطراری
 11. بازگشت اضطراری به کشور به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده
 12. تحویل دارو
 13. تاخیر در رسیدن چمدان ها
 14. مفقود شدن چمدان های تحویل شده
 15. یافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی
 16. تاخیر در حرکت
 17. حواله وجه نقد
 18. ارسال وجه الضمان
 19. شرایط خصوصی پوشش سرقت با شکست حرز

 

 

اموال مورد بیمه : تعهد بیمه گر تنها شامل وسائل دیجیتالی شخصی شامل رایانه همراه ، تلفن همراه ، تبلت ، پخش کننده موسیقی و ماشین حساب می باشد. لیست این موارد می بایست قبل از سفر و به صورت کتبی به اطلاع بیمه گر رسیده شده باشد.

استثنائات: در موارد زیر ، هزینه ها قابل پرداخت نمی باشند :

 1. سرقت هایی که ناشی از جنگ ، اعتصاب ، اختشاش ، شورش و بلوا اتفاق افتاده باشد.
 2. سرقت هایی که به وسیله خدمتگزاران هتل یا اعضای خانواده بلافصل که با بیمه گذار در یک جا زندگی می کنند روی می دهد.
 3.  استهلاک طبیعی ،تغییر شکل تدریجی و عیوب ذاتی.
 4.  عوارض و یا عیوب ناشی از جانوران موذی.
 5. سرقت از خودرو در شرایطی که بدون حضور مراقب و بدون توجه به موارد ایمنی یا عدم حضور سرنشین آن یا با ورود به خودرو بدون شکست حرز صورت گرفته باشد.
 6. فقدان مرموز اقلام بیمه شده.

وظایف بیمه گذار : بیمه گذار موظف است علاوه بر پرداخت حق بیمه مقرر و انجام اقدامات ایمنی در جهت جلوگیری از وقوع سرقت ، چنانچه سرقت رخ دهد  اقدامات ذیل را به عمل آورد :

 1. بلافاصله پس از سرقت ، مراجع ذیصلاح محلی در کشور مقصد سفر را آگاه کرده و در زمینه دستگیری سارق و کشف اموال مسروقه اقدام نموده و با مقامات ذیصلاح همکاری لازم معمول دارد. ارائه گزارش کامل پلیس به منظور رسیدگی به پرونده و پرداخت خسارت الزامیست.
 2.  موضوع را فورا با ذکر مبلغ تقریبی خسارت بصورت شفاهی یا از طریق تلفن به بیمه گر اعلام دارد و در نهایت نیز در اختیار بیمه گر قرار دهد.
 3. ظرف مدت دو روز پس از اعلام خسارت فهرست جامعی شامل اموال مسروقه یا خسارت دیده تهیه و مراتب را کتبا تایید نماید.
 4. چنانچه متعاقب وقوع حادثه اطلاعاتی در مورد سرقت بدست آورد بلافاصله بیمه گر را از آن مطلع کند. در صورتی که بیمه گذار وظایف خود را به موقع انجام ندهد بیمه گر می تواند از جبران تمام یا بخشی از خسارت خودداری کند.

فرانشیز: از هر خسارت 20 درصد بعنوان تعهد بیمه گذار کسر خواهد شد.