تور یک روزه کویر مرنجاب
جمعه 22 دی ماه
صبحانه نهار عصرانه
نفری 55000 تومان
شماره تماس برای رزرو 02632244617