پکیج نوروزی استانبولsmiley
اعتبار از 25 اسفند الی 11 فروردین
6 روزه با پرواز ماهان
شروع نرخ از 3،200،000 تومانپکیج نوروزی آنکارا wink
اعتبار از 25 اسفند الی 11 فروردین
با پرواز ماهان
شروع نرخ از 2،700،000  تومان
پکیج نوروزی دبیsmiley
اعتبار از 27 اسفند الی 13فروردین
6 روزه با پرواز ماهان
سه ساعت پروازی در روز
با امکانات کامل و ویزا
شروع نرخ از 3،300،000 تومان
پکیج نوروزی پاتایاsmiley
اعتبار از 27 اسفند الی 6 فروردین
امکانات کامل و ویزا
8 روزه با پرواز ماهان
شروع نرخ از 4،350،000  تومان
پکیج نوروزی پوکتsmiley
اعتبار از 27 اسفند الی 6 فروردین
8 روزه با پرواز ماهان
با امکانات کامل و ویزا
شروع نرخ از 6،700،000 تومان
پکیج ترکیبی نوروزی پاتایا پوکتsmiley
اعتبار از 27 اسفند الی 6 فروردین
4 شب پاتایا 3 شب پوکت
با پرواز ماهان
با امکانات کامل و ویزا
شروع نرخ از 5،400،000 تومان
پکیج نوروزی مالزیsmiley
اعتبار از 27 اسفند الی 6 فروردین
8 روزه با پرواز ماهان
با امکانات کامل  گشت شهری
شروع نرخ از 4،700،000 تومان
پکیج ترکیبی نوروزی کوالا سنگاپورsmiley
اعتبار از 26 اسفند الی 6 فروردین
4 شب کوالا 3 شب سنگاپور
با پرواز ماهان
با امکانات کامل و ویزا
شروع نرخ از 5،800،000 تومان

پکیج نوروزی چینsmiley
ویژه 29 اسفند
4 شب پکن 4 شب شانگ های
با پرواز ماهان
ویزا گروهی
4 روز گشت شهری با نهار و امکانات کامل
هتل 5 ستاره
شروع نرخ از 7،650،000 تومان


برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید 02632403577