تور کوش آداسی     با پرواز اطلس گلوبال  ویژه شهریور     6 شب و 7 روز

 
هتل                           Ozka Hotel  3*BB                      2.135.000

هتل                           Holiday Resort  3*All                      3.670.000

هتل                           Belmare Hotel   4*All                      3.480.000

هتل                           My Aegean Hotel  4*All                      3.665.000

هتل                           Blue Vista Hill  5*All                      4.275.000

هتل                           Suhan 360 Hotel  5*U.All                       5.295.000  


تور  آنتالیا            ویژه شهریور     با پرواز قشم ایر       6 شب و 7 روز


هتل      Club Herakles 3*All       3.595.000

هتل      Himeros  Life  4*All       3.655.000

هتل      3.785.000       Himeros  Beach  4*All

هتل      3.910.000       Rios Beach  4*All

هتل      4.230.000       Lara Hadrianus   4*All

هتل      Belkon  4*All        4.420.000

هتل      Viking Star Hotel  5*All       5.230.000

هتل      5.675.000       Imperial Sunland   5*UAll

هتل      Orange County  5*UAll        7.560.000

هتل      Grand Park Lara  5*All       6.240.000

تور   بدروم        ویژه شهریور    با پرواز  ایران ایر   6شب و 7 روز


هتل           3.790.000        Tenda  3*All

هتل           3.990.000       Rosso verde Hotel  4*All

هتل           4.490.000       Yelken Madelici  4*All

هتل           5.190.000       Green Beach Resort  club

هتل           5.990.000       Yasmin Bodrum  5*UAll

هتل           6.090.000       Royal Asarlik   5*UAll

هتل           6.490.000       Sundance Resort  5*UAll